Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Προσαρμοσμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες σου.

Είμαστε μια ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, αναπτύσσουμε συστήματα που δίνουν ουσιαστικές λύσεις.

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Εφαρμογές για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Υλοποιούμε custom e-shop και web εφαρμογές με
ιδιαίτερες απαιτήσεις. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες για
υψηλής απόδοσης συστήματα.

 • drupal
 • symfony
 • laravel
 • php
 • next js
 • react
 • nuxt js
 • svelte
 • js
 • vue js

Scalable & Modular Architecture

Σχεδιάζουμε με προοπτική.

Φροντίζουμε για τις μελλοντικές σου ανάγκες, δημιουργώντας συστήματα που επεκτείνονται και προσαρμόζονται σε νέες απαιτήσεις.

Scalable & Modular Architecture
Διασύνδεση με third-party Συστήματα

Διασύνδεση με third-party Συστήματα

Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Υλοποιούμε web services για τη διασύνδεση της εφαρμογής σου με συστήματα backoffice, ERP, gateways, couriers και marketplaces.

Data Migration

Ασφαλή μεταφορά των δεδομένων σου.

Αναπτύσσουμε μηχανισμούς για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων σου στο νέο σύστημα.

Data Migration
Data Analysis & Transformation

Data Analysis & Transformation

Από τα δεδομένα στην πληροφορία.

Με τεχνολογίες όπως το Apache Spark, μετασχηματίζουμε γρήγορα τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες, που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και αναφορών.

Τα Βήματα που Ακολουθούμε:

 • Μελέτη

  Με μια σειρά συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων, κατανοούμε τις ανάγκες σου και εξετάζουμε το πώς μπορούν να καλυφθούν από την ανάπτυξη της εφαρμογής.

 • Ανάλυση

  Αναλύουμε τα δεδομένα και καθορίζουμε τις λειτουργίες του συστήματος, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

 • Σχεδίαση

  Σχεδιάζουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής με διαγράμματα, αποτυπώνοντας τη ροή εργασιών στο σύστημα που πρόκειται να υλοποιήσουμε.

 • Υλοποίηση

  Ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίηση του έργου.

Δες εφαρμογές που έχουμε υλοποιήσει: