• Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ

Elearning Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Συμπληρωματική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με πάνω από 400 εξ αποστάσεως προγράμματα από αναγνωρισμένους καθηγητές, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Πιστοποιήσεις.