• Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ
 • Elearning ΕΚΠΑ

Elearning Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών!

Συμπληρωματική εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με πάνω από 300 εξ αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης από αναγνωρισμένους καθηγητές χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Πιστοποιήσεις.