Λογισμικό Εκλογών

  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών
  • Λογισμικό Εκλογών

Custom εφαρμογή intranet για την καταχώρηση αποτελεσμάτων Εκλογών

βασισμένη σε Components του Symfony.
Χρησιμοποιήθηκε στις εθνικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το online κομμάτι της εφαρμογής που αφορά την παρουσίαση αποτελεσμάτων στο κοινό.