• ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης
  • ΔΕΥΑ Τρίπολης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τρίπολης

Η ΔΕΥΑΤ στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης του δήμου Τρίπολης, εγκαινιάζει τη νέα ιστοσελίδα της με σκοπό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Ο σχεδιασμός της νέας ιστοσελίδας έγινε με επίκεντρο τους δημότες, ώστε να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται ακόμα πιο εύκολα.