SQL

Ο όρος SQL (Structured Query Language) αναφέρεται στη γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε για τη δημιουργία και διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Η βάση της SQL είναι η σχεσιακή άλγεβρα και δημιουργήθηκε από την IBM, τη δεκαετία του 1970.