SQL

Ο όρος SQL (Structured Query Language) αναφέρεται στην γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε για την δημιουργία και διαχείριση των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η βάση της SQL είναι η σχεσιακή άλγεβρα και δημιουργήθηκε από την IBM την δεκαετία του 1970.