Μαρίνες, Λιμάνια και περισσότερα από 100 έργα λιμενικής υποδομής

Η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑE είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην κατασκευή λιμενικών έργων, συνεχίζοντας μια παράδοση τριάντα και πλέον ετών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει πληθώρα έργων όπως εμπορικά και επιβατικά λιμάνια, μαρίνες τουριστικών σκαφών, κ.α. σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.