Τι είναι το Online Marketing και γιατί πρέπει να επενδύσετε σωστά σε αυτό

Το Online Marketing αφορά την προβολή της online επιχείρησης στο διαδίκτυο μέσα από διάφορα κανάλια.

Μερικά από τα σημαντικότερα κανάλια είναι το δίκτυο αναζήτησης (google search), social media, video, e-mail και δίκτυο εμφάνισης (display).

Οι περισσότεροι χρήστες αλληλεπιδρούν καθημερινά με αυτά τα κανάλια και εκεί είναι που το online marketing βοηθά τις επιχειρήσεις να είναι παρούσες την κατάλληλη στιγμή για να πείσουν τους υποψήφιους αγοραστές.

Τι είναι το Online Marketing

Το Διαδίκτυο αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

Και τώρα με το internet στο κινητό, αυτή η εμπειρία είναι παντού. Έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν προϊόντα, να διεξάγουν έρευνες, να μοιράζονται εμπειρίες, να κάνουν συστάσεις ή κριτικές και όλα αυτά ψηφιακά.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεχωρίσουν σε αυτά τα κανάλια, προκειμένου να πείσουν τους υποψήφιους αγοραστές και να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Οι 3 βασικότεροι τύποι καναλιών είναι:

  1. Πληρωμένη διαφήμιση (paid): περιλαμβάνει το Google Adwords, Facebook Ads και το Display marketing.
  2. Owned Media: περιλαμβάνει website, email πελατών, blog κ.ά.
  3. Earned Media: είναι η απήχηση του website σας στα οργανικά αποτελέσματα. Περιλαμβάνει κριτικές από social media, άρθρα, press release, κ.ά

Τα παραπάνω κανάλια αποτελούν το θεμέλιο λίθο του online marketing.

Έτσι, το online marketing είναι η διαδικασία προβολής της επιχείρησής σας στη διαδρομή που ακολουθούν οι χρήστες κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στο online marketing καθώς δε διαθέτουν στρατηγική.

Η επένδυση στη δημιουργία της κατάλληλης στρατηγικής, είναι το βασικό κλειδί για την επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης στο Online marketing.

Επιπλέον, ο σωστός σχεδιασμός UX στο digital marketing παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ψηφιακού marketing.

Οι τρεις βασικοί τομείς κάθε στρατηγικής καλύπτουν τους επιχειρηματικούς στόχους, τους πελάτες και το Marketing.

Δεν υπάρχει ένα μέγεθος που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις, κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει τη δική της στρατηγική.

Είτε πρόκειται για online επιχείρηση είτε τοπική, η στρατηγική διαφέρει, αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος, η δημιουργία κοινής αξίας. Και κοινή αξία υπάρχει όταν οι στόχοι των πελατών σας επικαλύπτουν τους στόχους της επιχείρησής σας.

Συνεπώς, η στρατηγική του online marketing θα πρέπει να βασίζεται στη δημιουργία κοινής αξίας ανάμεσα στους πελάτες και τις επιχειρήσεις.