Σχεδιάστε ένα Measurement Plan

Για να επιτύχετε καλύτερα τους επιχειρηματικούς σας στόχους στο Digital Marketing θα πρέπει να σχεδιάσετε ένα Σχέδιο Μέτρησης (Measurement Plan).

Το Measurement Plan μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε ποια δεδομένα θα χρειαστεί να συλλέξετε μέσω του Google Analytics για να μετρήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Σχεδιάστε ένα Measurement Plan

Macro & Micro Conversions

Υπάρχουν κάποιες βασικές ενέργειες που πραγματοποιούν οι χρήστες σε ιστότοπους, όπως η πραγματοποίηση αγοράς. Ονομάζουμε αυτές τις μετατροπές “Macro Conversions“, επειδή αντιπροσωπεύουν τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης.

Αλλά μπορεί να υπάρχουν και μικρότεροι στόχοι που φέρνουν τους χρήστες πιο κοντά στους κύριους στόχους της επιχείρησης, όπως η εγγραφή για ένα κουπόνι έκπτωσης ή μια νέα ειδοποίηση προϊόντος.

Ονομάζουμε αυτές τις μετατροπές “Micro Conversions“, καθώς ωθούν τους χρήστες πιο κοντά στις μετατροπές “Macro Conversions”.

Ανάλογα την επιχείρηση διαφέρουν και τα Conversions, για παράδειγμα:

  • Για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, Macro Conversion μπορεί να είναι η αγορά ενός προϊόντος και Micro Conversion η εγγραφή σε ένα newsletter.
  • Για ένα Lead Generation Website, Macro Conversion μπορεί να είναι η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και Micro Conversion η κοινοποίηση του ιστότοπου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
  • Για ένα News Portal, Macro Conversion μπορεί να είναι η αφοσίωση των χρηστών στο περιεχομένο του site και Micro Conversion το κλικ σε ένα άρθρο.

Όταν ορίσετε τα Macro & Micro Conversions μπορείτε να αρχίσετε να σχεδιάζετε το Measurement Plan.

Το Measurement Plan είναι ένας τρόπος για να παρακολουθείτε τους επιχειρηματικούς σας στόχους με το Google Analytics.

Κάθε Measurement Plan πρέπει να περιλαμβάνει έναν γενικό επιχειρηματικό στόχο, διαφορετικές στρατηγικές που υποστηρίζουν αυτόν τον στόχο και μια τακτική που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τις στρατηγικές σας.

Κάθε τακτική θα έχει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) που θα σας βοηθήσουν να μετρήσετε τα Macro & Micro Conversions.

Τα Macro Conversions συνήθως μετρούν τις τακτικές που υποστηρίζουν τις διάφορες στρατηγικές σας ενώ τα Micro Conversions είναι μετρήσεις που σας βοηθούν να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών που οδηγούν σε Macro Conversions.

Αφού προσδιορίσετε τα Macro & Micro Conversions και δημιουργήσετε ένα σχέδιο μέτρησης για να μετρήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους, μπορείτε να αποφασίσετε πώς να ρυθμίσετε το Google Analytics για τη συλλογή αυτών των μετρήσεων.