Πώς να ρυθμίσετε σωστά το google analytics για να βλέπετε καλύτερα αποτελέσματα

Όπως έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο άρθρο, το google analytics μας παρέχει χρήσιμα στατιστικά για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας ή της mobile εφαρμογής μας.

Προκειμένου όμως να λαμβάνουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά στατιστικά, θα πρέπει να γίνουν μερικές ρυθμίσεις στο λογαριασμό μας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη δομή ενός λογαριασμού στο google analytics:

Λογαριασμός: Είναι απαραίτητη η δημιουργία τουλάχιστον ενός λογαριασμού για πρόσβαση στο google analytics. Η σχέση ανάμεσα στο λογαριασμό και τις ιδιότητες μπορεί να είναι 1-1 ή 1-πολλές ιδιότητες.

Ιδιότητα/ες: Μπορεί να είναι μια ιστοσελίδα, mobile εφαρμογή ή συσκευή. Κάθε ιδιότητα έχει το δικό της μοναδικό ID.

Προβολές: Είναι η περιοχή πρόσβασης στις αναφορές του google analytics για κάθε ιδιότητα.

Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 views σε κάθε ιδιότητα ως εξής:

default view: είναι το default view που υπάρχει σε κάθε ιδιότητα του google analytics. Για λόγους ασφαλείας δεν θα πρέπει να γίνονται αλλαγές σε αυτό το View.

master view: σε αυτό το view θα γίνει η προσθήκη των φίλτρων δεδομένων. Για παράδειγμα, το "φιλτράρισμα" εσωτερικών ip στο site μας ή εμφάνιση των επισκέψεων στο site μας από συγκεκριμένες χώρες, κ.ά.

test view: εδώ θα πρέπει να γίνονται οι δοκιμές των φίλτρων προτού εισαχθούν στο master view.

Εφόσον έχουμε ρυθμίσει σωστά το λογαριασμό μας στο google analytics εφαρμόζουμε τα παρακάτω φίλτρα:

Φίλτρο εξαίρεσης ip

Με το συγκεκριμένο φίλτρο μπορούμε να εξαιρέσουμε από τις επισκέψεις της ιστοσελίδας μας, όσες προέρχονται από συγκεκριμένες διευθύνσεις ip. Σίγουρα, θα πρέπει να εξαιρέσουμε τη δικιά μας ip ή των οικείων μας.

Φίλτρο εμφάνισης επισκέψεων από συγκεκριμένη Χώρα

Ας υποθέσουμε ότι το site μας απευθύνεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, με το συγκεκριμένο φίλτρο εξαιρούνται όλες οι επισκέψεις που προήλθαν από άλλες Χώρες. Έτσι, τα στατιστικά που θα λαμβάνουμε από το google analytics θα είναι μόνο για χρήστες από Ελλάδα.