Αλλαγές στον αλγόριθμο της Google

Πρόσφατα η google ανακοίνωσε αλλαγή στον αλγόριθμο υπολογισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης με όνομα “Hummingbird”.

Πρόκειται για μια αλλαγή στον πυρήνα του αλγορίθμου της και σκοπεύει στην ακρίβεια και ταχύτητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες!