4 Σημαντικά Metrics στο Google Analytics 4

Το Universal Analytics (UA) δεν θα συλλέγει πλέον δεδομένα από τον Ιούλιο του 2023. Οπότε, η μόνη σας επιλογή είναι η μετάβαση στο GA4.

Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε 4 σημαντικά metric που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών στο GA4.

1. Engagement Rate

Engagement Rate GA4

To Engagement Rate, θεωρείται ότι είναι η αντικατάσταση του Bounce Rate στο GA4.

Είναι το ποσοστό των Engaged Sessions διά τον συνολικό αριθμό των Sessions.

  • Engaged Sessions: είναι ο αριθμός των sessions που έχουν διάρκεια πάνω από 10 δευτερόλεπτα ή έχουν τουλάχιστον ένα conversion event ή έχουν τουλάχιστον 2 page ή screen views.
  • Session: Ένα Session (περίοδος λειτουργίας) ξεκινά, όταν ένας χρήστης ανοίγει την ιστοσελίδα ή εφαρμογή στο προσκήνιο ή προβάλλει μία σελίδα ή μία οθόνη και καμία περίοδος σύνδεσης δεν είναι ενεργή αυτήν τη στιγμή (π.χ. έχει λήξει το χρονικό όριο της προηγούμενης συνεδρίας). Από προεπιλογή, μια περίοδος σύνδεσης τελειώνει (λήγει το χρονικό όριο) μετά από 30 λεπτά αδράνειας χρήστη. Δεν υπάρχει όριο στο πόσο μπορεί να διαρκέσει μια συνεδρία.

Σε αντίθεση με το Bounce Rate, όσο μεγαλύτερο είναι το Engagement Rate τόσο μεγαλύτερη αφοσίωση δείχνουν οι χρήστες στη σελίδα.

2. Average Engagement Time per Session

Average Engagement Time per Session GA4

Αυτή η μέτρηση δείχνει τον χρόνο αφοσίωσης (engagement time), όταν ένας επισκέπτης κοιτούσε τον ιστότοπό σας και αλληλεπιδρούσε με αυτόν.

Με κάθε συμβάν (event) που αποστέλλεται στο GA4, το GA μετρά επίσης τον χρόνο αφοσίωσης.

Με βάση αυτούς τους αριθμούς, υπολογίζεται ο χρόνος αφοσίωσης.

Ο μέσος όρος ανά περίοδο λειτουργίας (average time per session) σημαίνει ότι ο συνολικός χρόνος αφοσίωσης συνδυάζεται και διαιρείται με τον αριθμό των περιόδων σύνδεσης.

Τεχνικά αυτή η μέτρηση είναι πολύ πιο ακριβής σε σύγκριση με τον χρόνο στη σελίδα (time on page) που εμφανίζει το UA.

3. Users

Users GA4

Στις αναφορές του GA4, η στήλη Users αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των ενεργών χρηστών (active users), σε αντίθεση με το UA που αναφέρεται στον συνολικό αριθμό χρηστών.

  • active user: ενεργός χρήστης είναι οποιοσδήποτε χρήστης έχει τουλάχιστον ένα engagement session ή όταν το Analytics συλλέγει το συμβάν first_visit ή την παράμετρο engagement_time_msec από έναν ιστότοπο ή την παράμετρο first_open event ή engagement_time_msec από μια εφαρμογή Android ή το συμβάν first_open ή user_engagement από μια εφαρμογή iOS.

Πρακτικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ακριβέστερη προβολή της μέτρησης των χρηστών στον ιστότοπό σας.

4. Conversions

Conversions GA4

Στην προηγούμενη έκδοση του Google Analytics, τα conversions αναφέρονται ως Goals.

Στο GA4, η έννοια των Goals (στόχων) έχει εξαφανιστεί.

  • Conversion: είναι μια σημαντική αλληλεπίδραση που θέλετε να ολοκληρώσουν οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας σας.

Στο GA4 έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τα conversions με 2 τρόπους:

  • από τη λίστα των events, στην ενότητα Configure
  • μέσω του GTM.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μία από τις μεγάλες αλλάγες στο GA4, είναι ότι δεν καταγράφονται οι διευθύνσεις IP των χρηστών.

Αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές αλλαγές που έγιναν για την προστασία των δεδομένων του χρήστη.